Waarom is het nodig om uw schoorsteen te laten vegen?
Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terecht komen, deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot wordt genoemd.
Bij een temperatuur van +/- 500 °C (wat al snel bereikt wordt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit.
Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek geveegd worden. Veel mensen staan niet stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft. Regelmatig uw schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk. Bovendien controleren wij de schoorsteen ook op scheuren en/of loszittende delen.Hoe vaak moet ik de schoorsteen laten vegen?
Wanneer de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt wordt, is één keer per jaar vegen voldoende.
Bij intensief gebruik (bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming) is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.Koolmonoxide
Koolmonoxide is een dodelijk gas dat u niet ruikt of proeft. Wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw dreigt te vallen, kan er sprake zijn van koolmonoxide. Buiten het feit dat centrale verwarmingsinstallaties, gaskachels, (bad)geisers en schoorstenen in goede staat moeten zijn, dient u altijd voor voldoende ventilatie in de woning te zorgen. Bij slecht onderhouden schoorsteenkanalen kan een brandweer, indien er koolmonoxide wordt gemeten, een stookverbod opleggen.